PeakFit - jasná volba pro spektroskopii, chromatografii a elektroforézu

PeakFit je nejmodernější program pro nelineární aproximaci křivky (nonlinear curve fitting) a je nezbytným pro přesnou analýzu vrcholů s přesvědčivými výsledky.

PeakFit automaticky přiděluje vrcholy třemi způsoby
PeakFit využívá tři postupy k automatickému přidělení skrytých vrcholů; přestože je každé řešení přesvědčivé, jedna metoda může pracovat lépe s některými datovými soubory než ostatní.
• Procesem residuálních chyb nejprve přidělí vrcholy nalezením lokálního maxima ve vyváženém datovém toku. Skryté vrcholy jsou poté volitelně přidávány tam, kde se vyskytují residuální chyby.
• Procedurou druhé derivace hledá místní minima ve vyváženém datovém toku druhé derivace. Tato místní minima často odhalí skryté vrcholy.
• Proces dekonvoluce využívá Gaussovu reakční funkci a Fourierovu dekonvoluci / filtrační algoritmus. Cílem je zvýraznit skryté vrcholy tak, aby každý představoval místní maximum.

Více informací naleznete v produktovém letáku PeakFit 4.12.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PeakFit is the automatic choice for spectroscopy, chromatography or electrophoresis

Peakfit's state-of-the-art nonlinear curve fitting is essential for accurate peak analysis and conclusive findings.

PeakFit Automatically Places Peaks in Three Ways
PeakFit uses three procedures to automatically place hidden peaks; while each is a strong solution, one method may work better with some data sets than the others.
• The Residuals procedure initially places peaks by finding local maxima in a smoothed data stream. Hidden peaks are then optionally added where peaks in the residuals occur.
• The Second Derivative procedure searches for local minima within a smoothed second derivative data stream. These local minima often reveal hidden peaks.
• The Deconvolution procedure uses a Gaussian response function with a Fourier deconvolution/ filtering algorithm. A successfully deconvolved spec-trum will consist of “sharpened” peaks of equivalent area. The goal is to enhance the hidden peaks so that each represents a local maximum.

Více informací naleznete v produktovém letáku PeakFit 4.12.