Origin je prvním vědeckým programem, který spojuje grafiku v prezentační kvalitě, programovací jazyk C a NAG číslicové knihovny v jednom baleni. Origin umožňuje i novým uživatelům vytvořit výsledky podle jejich potřeb „ihned po vybalení z krabice“, zatímco pokročilí uživatelé mohou využívat celý rozsah jeho výkonu.
Nabízí snadno použitelné „Drag and Drop“ rozhraní pro vizualizaci dat, jejich zkoumání a analýzu, současně se zdokonalenými analytickými nástroji, včetně statistiky, zpracování signálů, prokládání křivek a analýzy špičkových (extrémních) hodnot.

Výčet některých vlastností Originu

„In-Place“ textově editační a kreslící nástroje
Tyto textově editační nástroje umožňují přímo psát poznámky kdekoliv si kliknete na grafy nebo pracovní sešity. Jedno kliknutí umožňuje změnu velikosti a rotaci, dvojí kliknutí umožňuje editaci textu. Společný formát je možné použít na různé vybrané vícenásobné objekty pomocí nástrojových tlačítek. Součástí jsou kreslící objekty - volné kreslení, kreslení navazujících čar a polygonů. Každý z těchto objektů nabízí čtyři editační režimy: Select/Move/Resize, Rotate, Skew a Point by Point editaci.

Rozšířený import dat
Thermo Galactic SPC je standardní souborový formát, používaný speciálně pro spektrální a chromatografické přístroje jako např.: Agilent®, Bio-Rad®, Hitachi®, ISA® a Perkin-Elmer®. S Originem můžete buď přetáhnout (Drag and Drop) SPC soubory na pracovní plochu Originu ke tvorbě  pracovního sešitu nebo na stávající graf pro znázornění dat.
Origin podporuje import z Minitab Release 13, MTW a MPJ  datových souborů, včetně MPJ souborů s vícenásobnými pracovními sešity. Kromě toho též podporuje import JNB datových souborů ze SigmaPlot do verze 8.

Průvodce pro nelineární propojování
Nelineární propojování je rychlé a jednoduché díky průvodci pro nelineární propojování metodou nejmenších čtverců. Průvodce vás vede propojovací procedurou včetně výběru dat a modelu. Protože průvodce automaticky inicializuje propojovací parametry, je propojovací procedura jednoduchá. Po ukončení propojování můžete uložit propojovací proceduru jako nástrojové tlačítko. Každou další analýzu máte možnost zopakovat jedním kliknutím

Statistické analýzy 
Origin poskytuje několik statistických metod, rozšířené statistické funkce včetně podpory nominálních i ordinálních kategorických datových typů. Přidaná je též obecná podpora pro diskrétní data (kategorická data). Tyto mohou být použity jako skupinový faktor v analýze nebo jako barvy ve vykreslování rozptýlených znaků.

Zabudované programovací nástroje C kompilátor, Code Builder a číslicové knihovny NAG
Origin obsahuje C kompilátor, který podporuje ANSI C a některé C++ vlastnosti, včetně podpory pro řetězce, komplexní, vektorové a maticové typy dat, právě tak jako vnitřní objekty Originu - pracovní sešity a sloupce.
Code Builder  nabízí nástroje pro psaní, editaci, spojování, ladění a provádění vašich Origin C programů. Zabudovaný editor nabízí barevnou syntaxi, ladící a výstupní okno.
Dále obsahuje celou Mark VII knihovnu numerických výpočetních rutin od Numerical Algorithms  Group, Inc (NAG ®). Tyto rutiny poskytují velký výběr časově-testovaných numerických algoritmů pro provádění výpočtů od jednoduchých statistik a Fourierovy transformace na lineární algebrové a vícerozměrné analýzy. Všechny NAG volání funkcí jsou přístupné z Origin C, poskytující platformu pro vývoj aplikací, které vyžadují speciální numerické výpočty. Díky NAG knihovnám se Origin promění v seriózní výpočetní základnu pro vědce a inženýry.

Další informace o produktu Origin 2024

Origin Viewer - bezplatný prohlížeč souborů OPJU