Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vám, jménem svým i jménem pracovníků Science Software poděkoval za projevenou přízeň v uplynulém roce a popřál Vám optimistické a šťastné vykročení do nového roku 2024. Přeji Vám spoustu spokojenosti v profesním životě, stejně tak v životě osobním.

Těšíme se na setkání s Vámi i na další vzájemnou spolupráci.

Martin Maršál
Science Software