OriginPro nabízí všechny funkce Originu a navíc je rozšířen o řadu analytických nástrojů v oblasti Peak Fitting , Surface Fitting , Statistics , Signal Processing , a Image Processing. S tak obrovskou analytickou sílou je software OriginPro volbou pro ty, kteří chtějí jedinečné analýzy dat a grafických řešení.

OriginPro umožňuje tvorbu vlastních vysoce specializovaných nástrojů. Můžete vytvářet plovoucí nástroje, dialogová okna a průvodce pro volání vašich zákaznických rutin. Tyto vlastnosti usnadňují vývoj interface i samotné programovaní.

Nepostradatelnou součástí OriginPro je Peak Fitting Modul - nástroj pro analýzu datových sad s mnoha vrcholy. Peak Fitting Modul nalezne uplatnění při práci v chromatografii, spektroskopii, strojírenství, farmakologii a jiných oblastech, kde jsou často požadovány analýzy dat obsahujících mnohonásobné vrcholy. Analýza těchto dat je mimořádně obtížná když se vrcholy překrývají, nebo je nízká dynamika dat (blízká nule). Peak Fitting Modul kombinuje nástroje potřebné pro seriozní analýzu vrcholů (špiček), filtrování dat, automatickou nebo manuální detekci základen a vrcholů, zabudované nebo uživatelsky definované funkce propojování křivek. Vysoce přesné nelineární propojování křivek metodou nejmenších čtverců a publikační výstupní kvalita s intuitivním a jednoduše ovladatelným uživatelským prostředím vytvářejí z OriginuPro výkonný a základní vědecko-výzkumný nástroj.

Další informace o produktu OriginPro 2024

Origin Viewer - bezplatný prohlížeč souborů OPJU