Produkt ProCite byl výrobcem ukončen a jeho funkce integrovány do produktu EndNote.