Klíčové slovo v kontextu (KWIC), analýza slovní zásoby a slovníků pro Windows a Mac.

Oproti edici MAXQDA Standard obsahuje MAXQDA Plus navíc modul MAXDictio pro pokročilé funkce kvalitativní analýzy. Modul MAXDictio umožňuje výzkumníkům usnadnit širokou škálu postupů pro kvantitativní analýzu obsahu. Zahrnuty jsou nástroje pro vizuální prozkoumání textu, analýzu obsahu, analýzu slovní zásoby, analýzu založenou na slovníku a další.

Více informací o edici MAXQDA Plus naleznete zde.

Pro přehledný seznam s porovnáním rozdílových funkcí mezi edicí MAXQDA Standard, MAXQDA Plus a MAXQDA Analytics Pro klikněte zde.