Statistica - komplexní analytický nástroj pro správu a zpracovávání dat ve všech oblastech lidské činnosti.

Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum a mnoha dalších. O využití softwaru se lze dočíst v sekci Publikační činnost a v záložce Případové studie. Analytická platforma Statistica umožní organizacím řídit celý analytický životní cyklus – od seskupení a přípravy dat, vizualizaci až po vytvoření modelu a jeho nasazení do provozu.  

 

STATISTICA Base

STATISTICA Advanced

Více informací o dalších produktech Dell Statistica naleznete zde.