Společnost Golden Software byla založena roku 1983. Je vedoucím poskytovatelem v oblasti cenově dostupného vědeckého grafického software. Zákaznická báze společnosti dnes čítá přes 100.000 uživatelů z více než 179 zemí, z oblastí jakými jsou například petrochemie, těžba ropy a plynu, geofyzika, geodynamika, inženýring, obchod, vzdělávání nebo medicína.

Golden Software nabízí následující produkty:
Surfer - pro prezentaci dat za pomoci síťových, obrysových a 3D povrchových map
Grapher - pro konstrukci 2D a 3D grafů
Voxler - pro 3D vizualizaci dat
Strater - pro zpracování karotážních záznamů a konstrukci vrtů

Všechny produkty nabízejí uživatelsky přívětivé rozhraní a celou řadu pokročilých funkcí včetně importu a exportu většiny populárních formátů.
Za spokojeností zákazníků společnosti Golden Software stojí především dodávka vysoce kvalitních a snadno použitelných produktů a celosvětově dostupná technická podpora.

Aktuálně dodávané verze produktů Golden Software:
Surfer 26
Grapher 22
Voxler 4
Strater 5