Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že jsme v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) aktualizovali zásady ochrany soukromí a učinili vše potřebné pro to, aby s Vámi poskytnutými údaji bylo nakládáno s řádnou péčí a dle platných právních předpisů.

1 Zpracování osobních údajů
Při zpracování Vašich osobních údajů respektujeme standardy ochrany osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme vždy korektně, zákonným a transparentním způsobem, a to pro předem uvedené a zákonné účely. Zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu, která odpovídá účelu jejich zpracování. Byla zavedena odpovídající technická a organizační opatření, která zajišťují bezpečnost svěřených údajů a která zabraňují neoprávněnému přístupu k osobním údajům zákazníků (uživatelů), k neoprávněnému sdílení, zpracování nebo jinému zneužití.

2 Účely zpracování
Společnost Martin Maršál - Science Software provádí zpracování osobních údajů z níže uvedených důvodů:

2.1 Primárně budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem dodání objednaného zboží, uzavírání smluv o poskytování souvisejících služeb a za účelem jejich plnění v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2.2 Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2.3 Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění našich daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2.4 Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních či technických informací souvisejících s dříve zakoupenými produkty či službami. To nám umožňuje informovat Vás o dostupnosti nových verzí, nových vlastnostech nabízených produktů, o poskytovaných službách nebo aktuálních nabídkách a poskytnout Vám tak možnost se kvalifikovaněji rozhodovat při výběru a nákupu zboží a služeb. Důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2.5 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem případné ochrany našich práv, nebo práv zastupovaných dodavatelů ve správním, civilním či trestním řízení. Zpracování bude prováděno z titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2.6 Vaše osobní údaje budeme pro statistické účely kombinovat s údaji ostatních zákazníků a s údaji o zakoupených produktech a službách. Takto získané agregované informace budeme používat výhradně pro vyhodnocování a optimalizaci námi nabízených produktů a služeb, případně pak pro vykazování obchodních výsledků směrem k našim dodavatelům. Zpracování tak budeme provádět s odvoláním na čl. 5 odst. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2.7 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem prokázání oprávněnosti zpracování, tedy za účelem vedení evidence souhlasů, odvolání souhlasu, evidence žádostí subjektů údajů o změnu či výmaz a jejich vyřizování. Cílem zpracování je schopnost prokázat soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů.