HSC Chemistry 7 - je univerzální nástroj pro termodynamické a procesní výpočty. HSC nabízí široké spektrum možností použití v průmyslu, výzkumu a vzdělávání. Software je neustále vyvíjen, aby splňoval vysoká očekávání zákazníků.


HSC Chemistry 7 - is a versatile tool for thermodynamical and process calculation. HSC has a wide range of application possibilities in industry, research, and education. The software is continuously being developed to meet the high expectations of customers.