OriginLab je předním světovým výrobcem software pro vizualizaci dat, tvorbu grafů a datovou analýzu.  Produkty Origin  představují  v této oblasti světový standard.  Od roku 1992 bylo na celém světě prodáno přes 100 000 licencí softwaru Origin. Celosvětová databáze zákazníků Originu zahrnuje přední technologické společnosti, vládní vědecké laboratoře a více než 800 vysokých škol a univerzit.

Program Origin slouží k matematickým analýzám rozsáhlých souborů dat a jejich perfektnímu grafickému zobrazení v podobě grafU mnoha typů, např. můžeme uvést, že je možné vytvářet vektorové, ternární, vrstevnicové grafY a samozřejmě mnoho dalších. Program nemá žádné omezení na celkové množství tabulek, které je možné vytvořit. Taktéž není žádné omezení na množství sloupců a řádků v jedné tabulce.

Software Origin je k dispozici ve dvou variantách:

Origin 2024

OriginPro 2024

Origin Viewer - bezplatný prohlížeč souborů OPJU

Origin/OriginPro 2024 - přehled nových funkcí

Origin/OriginPro 2024 - Origin vs. OriginPro

Origin/OriginPro 2024 - Key Features by Version

Origin/OriginPro 2024 - Online User Guide